În Moldova, ca şi în majoritatea ţărilor europene, există tradiţii de vînătoare străvechi. La baza acestora se află sentimentul dragostei faţă de natură, respectul faţă de animale şi păsări, grija pentru creşterea numărului lor şi extinderea arealului lor de habitat.

Respectînd aceste tradiţii şi avînd dorinţa de a aduce propriul aport în dezvoltarea faunei, în anul 2006 la baza singurei ferme din Moldova de creştere a fazanilor care se află în partea de sud-est a ţării la 92 km de Chişinău, a fost creat un complex de vînătoare contemporan «Fazanul argintiu», scopul principal al căruia este creşterea fazanilor, potîrnichilor, potîrnichilor de stîncă şi curcilor sălbatice, pentru ca ulterior să populeze cu ele terenurile de vînătoare alăturate.

Pe lîngă aceasta, în cadrul complexului se cresc bibilici, păuni şi struţi, din care se furnizează multe colecţii particulare de păsări decorative din Moldova şi de peste hotarele ei.
IMG_1120.JPG

Pe terenul de vînătoare al complexului situat la o rază de 10 km, sînt create condiţii excelente de locuinţă şi reproducere ale cerbilor europeni (carpatini), muflonilor, căprioarelor şi mistreţilor. Complexul dispune de un număr impunător de turme de aceste animale, care după numărul de capete şi valoarea de trofeu sînt unice în Moldova.

Spec ialiştii complexului, î n componenţa cărora se includ doctori în ştiinţă, evaluează evenimentele de stimulare a reproducerii păsărilor şi animalelor, în aşa mod încît să menţină la un nivel optim numărul lor, indiferent de numărul de vînători organizate şi trofeelor obţinute.

Datorită faptului că vînătoare se desfăşoară pe propriul teren al complexului, obţinem rezultate de o performanţă înaltă şi o diversitate de moduri de desfăşurare ale lor.


La noi, în funcţie de sezon, puteţi să primiţi satisfacţie de la vînătoarea de toate tipurile enumerate mai sus.

Vă propunem vînătoare de pe turnuri, la pîndă şi la goană.

Vînătoarea excelentă, condiţiile splendide de cazare atrag anual tot mai mulţi vânători şi turişti. Pe oaspeţi îi aşteaptă cazare în cabane de lemn confortabile. Special pentru ei, se prepară feluri de mîncare din bucătăria moldovenească naţională şi cea de vânătoare.
P4150048.JPG

De o popularitate deosebită se bucură vînătoare de fazani. Pe teren se menţine nivelul numărului de fazani, care permite să împuşte unui grup de vînători pînă la 1500 de păsări zilnic. Goana este echipată cu un sistem de numerotare a ţintaşilor, care oferă condiţii egale tuturor vînătorilor.

Vînătoarea de mistreţi este organizată fie la goană, fie prin apropierea de locul de hrană, fie la pîndă. Vînătorii sînt aduşi pe teren, unde, fiind însoţiţi de vînători profesionişti experimentaţi pot din plin să vîneze mistreţi, să acumuleze o bună parte de adrenalină.

În afara sezonului de vînătoare, primim cu bucurie oaspeţi la odihnă în sînul naturii, care din plin se pot bucura de frumuseţea landşaftului moldovenesc, de aerul curat al pădurii, de bucătăria naţională şi să primească energie pentru cîteva săptămîni în avans.

În partea de nord-est a Moldovei, la 98 km. de capitală, suntem încîntaţi să Vă oferim o vacanţă în complex nostru turistic de pescuit „Salcie”, în care sînt create toate condiţiile pentru a satisface cele mai înalte cerinţe ale oaspeţilor noştri de linişte, confort, ocazia de a se sustrage de la agitaţia cotidiană, şezînd pe malul lacului cu undiţa în mîini. Veţi memoriza pe un timp îndelungat starea de calm şi linişte, în care veţi rămîne după vizita complexului „Salcie”. Noi nu tindem spre masivitate. Vrem ca oaspeţii noştri să primească anume acea odihnă după care au venit.© 2008 – 2021 Venatum