Una dintre principalele tipuri de servicii oferite este vînătoarea. Graţie faptului că vînătoarea se desfăşoară pe propriul teren, obţinem performanţe înalte şi o diversitate de moduri de desfăşurare a ei.

În dependenţă de sezon, puteţi vîna căprioare, mistreţi, vulpi, cerbi, precum şi vînat ca raţa, fazanul şi potîrnichea.

Oferim vînătoare de pe turnuri, la pîndă şi la goană.

Vînătoarea excelentă, condiţiile splendide de cazare atrag anual vînători şi turişti. Pe oaspeţi îi aşteaptă cazare în cabane de lemn confortabile. Special pentru ei, se prepară feluri de mîncare din bucătăria moldovenească naţională şi cea de vînătoare.

De o popularitate deosebită se bucură vînătoarea de fazani. Pe teren se menţine nivelul numărului de fazani, care permite unui grup de vînători să împuşte pînă la 1500 de păsări zilnic. Goana este echipată cu un sistem de numerotare a ţintaşilor, care oferă condiţii egale tuturor vînătorilor.

  De regulă, fiecărui vînător sau unui grup de 2-3 oameni i se atribuie un asistent personal, care duce contul păsărilor vînate şi ajută în timpul vînătorii. Dacă deţineţi o armă de vînătoare proprie, atunci merită să luaţi cu dvs. pentru vînătoare de fazani 1-2 arme de calibrul 12 sau 16.Pentru vînătorii din alte ţări:

Pentru cei care intenţionează să folosească propria armă de vînătoare, trebuie din timp de clarificat situaţia cu permisul de aducere-scoatere al ei. Cartuşele, de asemenea, pot fi aduse cu sine, dar mai convenabil e să fie procurate pe loc.
Datele referitoare la armă trebuie să fie prezentate nu mai puţin de o lună înainte de turneu.

Valoarea pentru permisul de aducere a armei de vînătoare pe teritoriul Republicii Moldova - 55 de euro.
Costul unui bilet temporar de vînătoare pentru cetăţenii străini - 155 de euro.

Pentru perfectarea acestor documente e necesară prezentarea prin e-mail a copiilor scanate ale următoarelor documente:
- Paşaportul străin (fotografia şi datele trebuie să fie clare şi lizibile);
- Biletul de vînătoare emis în ţara de reşedinţă (copiile trebuie făcute de pe ambele părţi, fotografia şi datele trebuie să fie lizibile);
- Permisul de port armă (neapărat subliniaţi tipurile şi numărul armelor pe care intenţionaţi să le aduceţi în Moldova).
 © 2008 – 2021 Venatum